โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายนรินทร์ แสงศรีจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ โครงการนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่าง กลุ่มนโยบายและแผน นำโดย ดร.ดรกา พลัง ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขต ฝ่ายแผนและพัฒนา และงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาจารย์วรพงษ์ แสวานี ในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ พงษ์ลี้รัตน์ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นเป็นวิทยากร โดยมีบุคลากรเข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 30 คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่