SL2
234564
previous arrow
next arrow
สำนักงานกีฬา
E-education อาจารย์
E-education นักศึกษา
ตารางสอน

นักศึกษาใหม่

ประกาศมหาวิทยาลัย

ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือก บุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 ประเภททั่วไป (รอบที่ 3)

Read More »

รอบรั้ว มกช.ชม

วิดิทัศน์