BorcelleCompany
239844
234564
SL2
previous arrow
next arrow
สำนักงานกีฬา
E-education อาจารย์
E-education นักศึกษา
ตารางสอน

นักศึกษาใหม่

ประกาศมหาวิทยาลัย

ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกหรือสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ประเภทโควตา) ประจำปีการศึกษา 2567

Read More »
ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือก บุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 (ประเภททั่วไป)

Read More »

รอบรั้ว มกช.ชม

วิดิทัศน์