รายงานผลการแข่งขันรายการ Asia Rugby Women’s Sevens Series Leg 2

รายงานผลการแข่งขันรายการ Asia Rugby Women’s Sevens Series Leg 2 ระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2565 ณ เมืองอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี ทีมรักบี้ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย โดยมีผลการแข่งขัน 3 อันดับแรก ดังนี้
อันดับ 1 ประเทศจีน
อันดับ 2 ประเทศญี่ปุ่น
อันดับ 3 ประเทศไทย
🌟มีนักกีฬาของ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ เข้าร่วมแข่งขัน 3 คน ของแสดงความยินดีกับ ….
1.นางสาวนันทัชพร ยอดยา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์
2.นางสาวพรรณราย ชัยมงคล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์
3.นางสาวพรรณพัสษา ใจจริม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์