โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00.น นายนรินทร์ แสงศรีจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ณ ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารวิทยบริการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่