BANGKOK INTERNATIONAL TCHOUKBALL CHAMPIONSHIP SHIP

🏅รายงานผลการแข่งขัน 4th BANGKOK INTERNATIONAL TCHOUKBALL CHAMPIONSHIP SHIP ระหว่าง วันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2565

🏅🏅ทีมชุคบอล หญิง มกช.เชียงใหม่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

🏅🏅ทีมชุคบอล ชาย มกช.เชียงใหม่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

🙏🙏ขอบคุณท่าน ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ที่ให้การสนับสนุนส่งทีมนักกีฬาเข้าการแข่งขัน ครับ