ารแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล พลบดี คัพ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565

วันพุธที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 21:00 น. ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมภา อิ่มสำราญรัชต์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มาเป็นประธานในงานพิธีปิด การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล พลบดี คัพ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565 (รุ่นประชาชนชาย) ชิงถ้วย ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.ละออทิพย์ อินดี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาบริหารจัดการกีฬา ร่วมเป็นเกียรติในงานนี้ ในการจัดแข่งขันฯครั้งนี

🎉 สรุปผลการแข่งขัน ดังนี้

🥇 ชนะเลิศ ได้แก่ ทีม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ B ได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล 12,000 บาท (ครองแชมป์ 2 สมัย )

🥈 รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ทีม PRC

รับเงินรางวัล 8,000 บาท

🥉 รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ทีม Don ‘t Care รับเงินรางวัล 5,000 บาท

ขอขอบพระคุณท่านรองอธิการบดี ผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ทำให้การจัดการแข่งขันในปีนี้ ผ่านไปด้วยดี ได้รับการตอบรับด้วยดี