ตักทรายเพื่อทำเป็นแนวกั้นน้ำท่วมเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่