ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกัญญาดา พรหมวิชัยนักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่