ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ได้จัดทำโครงการ การแข่งขันกีฬากระบี่กระบอง Chiang Mai Thai Sport open 2020

การดำเนินงานด้านเผยแพร่และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่ระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน 2563ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ได้จัดทำโครงการ การแข่งขันกีฬากระบี่กระบอง Chiang Mai Thai Sport open 2020 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ โดยมีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 4 ทีมได้แก่ มกช.เชียงใหม่ มกช.ลำปาง มกช.มหาสารคาม และ โรงเรียนจิรพิทยา จังหวังลำพูน ในการแข่งขันมีทั้งหมด 13 รายการ (*) ทีมนักกีฬากระบี่กระบอง มกช.เชียงใหม่ ได้ไป 6 เหรียญทองพร้อมถ้วยรางวัล 6 ใบและ 6 เหรียญเงิน (*) ทีมนักกีฬากระบี่กระบอง มกช.ลำปาง ได้ไป 3 เหรียญทองพร้อมถ้วยรางวัล 3 ใบ 4 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง (*) ทีมนักกีฬากระบี่กระบองมกช.มหาสารคาม ได้ไป 3 เหรียญทอง พร้อมถ้วยรางวัล 3 ใบ 2 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง (*) ทีมนักกีฬากระบี่กระบอง ร.ร.จิระพิทยาได้ไป 5 เหรียญทองแดง