มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้รับงบประมา สนับสนุนโครงการวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ประเภทงานมูลฐาน (fundamental fund) ประจำปีงบประมาณ 2567