คลิปวิดิโอ/คลังความรู้

การเขียนตีพิมพ์บทความวิจัยในระดับนานาชาติ part 1
การเขียนตีพิมพ์บทความวิจัยในระดับนานาชาติ part 2
การเขียนตีพิมพ์บทความวิจัยในระดับนานาชาติ part 3
การอบรมโครงการ IQA TNSU Sharing ปีการศึกษา 2565