เชิญผู้สนใจในอุตสาหกรรมกีฬา ตอบแบบสำรวจความคาดหวัง…“ผู้สนใจสมัครศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านการจัดการการกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่”

🎖️ เชิญผู้สนใจในอุตสาหกรรมกีฬา ตอบแบบสำรวจความคาดหวัง…

“ผู้สนใจสมัครศึกษาต่อระดับปริญญาโท
ด้านการจัดการการกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่”

✅ จุดเด่นหลักสูตร
🔹 ตอบสนองความต้องการผู้เรียน
🔹 เน้นพัฒนาให้ผู้เรียนมีผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning outcome) ตามความต้องการผู้ประกอบการ
🔹 ผลิตบัณฑิตสู่อุตสาหกรรมกีฬา
🔹 เป็นหลักสูตรด้านการจัดการการกีฬาระดับปริญญาโทหลักสูตรแรกในจังหวัดเชียงใหม่

⏰ คาดว่าจะพร้อมเปิดรับสมัครนักศึกษา ปลายปี 2567

🌐 ลิงแบบสำรวจ…
https://forms.gle/FiL8TRiWfgb16gkRA