แจ้งเรื่องการส่งเอกสาร เช่น เอกสารรายงานตัว เอกสารการสมัคร ส่งพอร์ต ให้ส่งทางไปรษณีย์เท่านั้น ใครที่จะเข้ามาส่งด้วยตัวเองที่มหาวิทยาลัยฯ ต้องมีผลตรวจโควิด( ATK )ไม่เกิน 72 ชั่วโมง

แจ้งเรื่องการส่งเอกสาร เช่น เอกสารรายงานตัว เอกสารการสมัคร ส่งพอร์ต ให้ส่งทางไปรษณีย์เท่านั้น ใครที่จะเข้ามาส่งด้วยตัวเองที่มหาวิทยาลัยฯ ต้องมีผลตรวจโควิด( ATK )ไม่เกิน 72 ชั่วโมง