ประกาศการรับสมัคร คัดเลือกและสอบคัดเลือก บุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 ประเภททั่วไป (รอบ 2)