นักศึกษารอบโควตาที่จะรายงานตัว ให้เข้ากลุ่มไลน์ตามสาขาที่จะรายงานตัวใหม่ ยกเว้นคณะศิลปศาสตร์ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

นักศึกษารอบโควตาที่จะรายงานตัว ให้เข้ากลุ่มไลน์ตามสาขาที่จะรายงานตัวใหม่ ยกเว้นคณะศิลปศาสตร์ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง